pomiary powierzchni lokali

pomiary powierzchni użytkowej

Przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów powierzchni użytkowej są niezbędne, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowych obiektów deweloperskich. 

Oferujemy kompleksowe pomiary oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej inwestycji na podstawie obowiązującej normy PN-ISO: 9836-1997, obejmujące przygotowanie:

  • kart lokali mieszkalnych
  • kart lokali usługowych
  • kart komórek lokatorskich, rowerowych
  • rzutów kondygnacji,
 

na podstawie których wydawane są zaświadczenia o samodzielności lokali. Dodatkowo, możemy przeprowadzić pomiary powierzchni miejsc postojowych w halach garażowych.

Pomiary lokali wykonuje się również w calu ustalenia dokładnych powierzchni najmu oraz wydzielenia lokali. W przeważającej części normy, na podstawie których wykonywane są obmiary to: BOMA i TEGoVa

Każdorazowo przygotowujemy karty lokali – dla najemców, jak i zbiorcze zestawienia powierzchni użytkowych i wspónych w obiekcie – dla zarządców.

 

PRZYKŁADOWE OPRACOWANIA

RZUT KONDYGNACJI
RZUT KONDYGNACJI
KARTA LOKALU
KARTA LOKALU
KOMORKA_LOKATORKA
KOMÓRKA LOKATORSKA
MIEJSCE POSTOJOWE
MIEJSCE POSTOJOWE

sprawdź nasze realizacje