Contact

NORDGEO Geodezja i Kartografia
inż. Michał Kmiecik

REGON: 192092378
NIP: 5832695972

NORDGEO sp. z o.o.
inż. Michał Kmiecik

REGON: 366251661
NIP: 5833225501

CORRESPONDENTION ADRESS:
Taborowa 5C/11
80-171, Gdańsk
POLAND

OFFICE ADRESS:
Marynarki Polskiej 75c, 
80-557, Gdańsk
POLAND

find us in google maps

WE INVITE YOU TO COOPERATION